O nama


Nosilac projekta „100 razloga za nauku“ je Fakultet tehničkih nauka na Univerzitetu u Novom Sadu iz Srbije.

Fakultet tehničkih nauka spada u najveće i najrazvijenije fakultete u regionu, zato što ima više od 11.000 studenata i 1.100 zaposlenih. Fakultet, kao regionalni centar za istraživanje, edukaciju i inovacije u inženjerstvu i tehnologiji, posvećen je izvrsnosti i razvoju visoko kvalifikovanih, sposobnih i kreativnih inženjera u svim inženjerskim disciplinama.

Fakultet je akreditovan kao istraživačka i obrazovna institucija. Istraživačke aktivnosti Fakulteta tehničkih nauka podrazumevaju fundamentalne i inovativne projekte, kao i projekte razvoja. Trenutno se odvija više od 100 projekata koje podržavaju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnologije i Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, kao i više od 90 međunarodnih projekata u okviru različitih programa kao što su: FP7, H2020, COST, TEMPUS, CEEPUS…

Preduzetnička sredina na Fakultetu zajedno sa visoko kvalifikovanim radnicima rezultovala je brojnim inovacijama i izrodila je više od 100 novih kompanija u svim inženjerskim oblastima u poslednjih 15 godina. Zaposleni na Fakultetu ohrabreni su da osnivaju kompanije i uključe studente u njihov razvoj. Studenti uče i rade kroz praksu u tim kompanijama i često se tu i zaposle, ne samo kada završe fakultet, već i tokom studiranja. Pored toga, postoji više od 300 sporazuma o saradnji potpisanih, ne samo sa kompanijama iz Srbije i regiona, nego i sa vodećim inostranim kompanijama, kao što su SIEMENS, TOSHIBA, FESTO i drugi.

Projekat „100 razloga za nauku“ podržao je IEEE – Institut inženjera elektrotehnike i elektronike – najveća svetska profesionalna asocijacija za razvoj tehnologije.