Kategorija od 19 do 23 godina


Elektrotehnika, Goran Stojanović

Elektrotehnika, Goran Stojanović

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

1422
Internet gusari
Hemija, Slobodan Gadžurić

Hemija, Slobodan Gadžurić

Prirodno matematički fakultet - Novi Sad

2084
Kloniranje embriona
Hemija, Sanja Dožić

Hemija, Sanja Dožić

Prirodno matematički fakultet - Novi Sad

1501
Oblaci Morning Glory
Fizika, Petar Mali

Fizika, Petar Mali

Prirodno matematički fakultet - Novi Sad

1536
Radioaktivne divlje svinje
Elektronika, Nikolina Janković

Elektronika, Nikolina Janković

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

1263
Nevidljivi materijal
Matematika i informatika, Nataša Spahić

Matematika i informatika, Nataša Spahić

Prirodno matematički fakultet - Novi Sad

1373
Aeromobil
Telekomunikacije, Milan Sečujski

Telekomunikacije, Milan Sečujski

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

1384
Zmija mesojed