Kategorija od 11 do 14 godina


Fizika, Jovana Nikolov

Fizika, Jovana Nikolov

Prirodno matematički fakultet - Novi Sad

2048
Nulta gravitacija
Fizika, Elvira Đurđić

Fizika, Elvira Đurđić

Prirodno matematički fakultet - Novi Sad

2222
Recikliranje
Geografija, Đorđije Vasiljević

Geografija, Đorđije Vasiljević

Prirodno matematički fakultet - Novi Sad

1373
Klisura Verdon
Farmacija, Ana Sebenji

Farmacija, Ana Sebenji

Medicinski fakultet - Novi Sad

1957
Prvi kompjuterski program
Mehatronika, Milutin Nikolić

Mehatronika, Milutin Nikolić

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

1190
Muve skaču
Inženjerski menadžment, Milos Jovanović

Inženjerski menadžment, Milos Jovanović

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

1404
Gravitacija na mesecu
Inženjerski menadžment, Jelena Stanković

Inženjerski menadžment, Jelena Stanković

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

1327
Beba kosti
Zaštita životne sredine, Tanja Tunić

Zaštita životne sredine, Tanja Tunić

Prirodno matematički fakultet - Novi Sad

2599
Geografija, Tin Lukić

Geografija, Tin Lukić

Prirodno matematički fakultet - Novi Sad

1870
Arhitektura, Vesna Stojaković

Arhitektura, Vesna Stojaković

Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad

2807
Matematika, Zorana Lužanin

Matematika, Zorana Lužanin

Prirodno matematički fakultet - Novi Sad

3577